GDPR – personuppgiftspolicy

Genom att skriva upp dig på godkänner du vår (Liljero Retreat) hantering av personuppgifter och användande av data.

Med arrangemang menas kurs, behandling, retreat, resa, föreläsning, workshop eller hyra av kursgård.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund.
De personuppgifter som vi samlar in är namn/företagsnamn, kontaktperson, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, samt information om vilken kundkategori du tillhör. Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig.

Hur använder vi personuppgifter?

Alla personuppgifter om kunder samlas hos mailleverantören MailChimp.
Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera, hantera betalningar och fakturakrediteringar, hantera reklamationer och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, samt kunna hantera önskemål vid kurser m.m.

Vid onlinekurser delas mailadress och namn med vår IT-leverantör Optimizepress för tillgång till kurssidor.

Så samlar vi in uppgifterna

Du själv ger oss dina uppgifter när anmäler dig till nyhetsbreven, en intresselista, eller ett arrangemang.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation.

Lämnas personuppgifter ut till någon?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part, annat än ovanstående (Mailchimp och Optimizepress).

Kommunikation med dig som kund

Vi använder personuppgifter vid kommunikation med dig, t ex i form av nyhetsbrev.

Ändring av dina personuppgifter
Du kan ändra dina personuppgifter i länken längst ner i mejlutskicket. Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Avregistrera dig

Du kan avsäga dig utskick av information som t ex nyhetsbrev via e-post. Det gör du genom att klicka på länken längst ner i mejlutskicket. Då raderas informationen som på den listan du registrerat dig på.

Om du av någon anledning har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vi hoppas så klart att du kontaktar oss först så att vi kan hjälpa dig med det du ej är nöjd med.

Kontaktuppgifter

Liljero Retreat, Högsbo 123, 740 45 Tärnsjö.
info@liljeroretreat.se
Tina Lee Möller 070-2010109
Maria Linghult 070-6858600